5 augustus 2019

Wat als mijn huurder zijn verplichtingen niet nakomt?

Wat als mijn huurder zijn verplichtingen niet nakomt? - Portus Nieuwpoort

In principe heeft een huurder twee belangrijke verplichtingen. Hij moet de huur stipt betalen en hij moet uw pand onderhouden als een goede huisvader.

Wat indien uw huurder de huur niet meer betaalt?

In praktijk wordt een huurachterstal van twee tot drie maanden genoeg bevonden om het huurcontract te ontbinden. Een achterstallige huur is tevens gemakkelijk aan te tonen.

Doch kunt u zelf uw huurder niet zomaar buitenzetten. Hiervoor dient u langs te gaan bij de vrederechter, die in eerste instantie zal proberen te bemiddelen. Als de huurder zijn verbintenissen dan nog niet nakomt, kan de vrederechter de huur ontbinden en kan de huurder gedwongen uit het pand gezet worden.

Wat indien uw huurder het pand niet onderhoudt?

In praktijk is dit wat moeilijker vast te stellen. Meestal komt dit aan het licht door klachten van andere bewoners in het gebouw. Als verhuurder hebt u ook steeds het recht om na voorafgaandelijk overleg met de huurder de huurwoning te bezoeken.

Indien er schade wordt vastgesteld en u de huurder wenst aan de deur te zetten, dan kunt u dit opnieuw via de vrederechter trachten te bekomen, doch dit is in praktijk moeilijker hard te maken, gezien de bewijslast een stuk moelijker is.

Welke redenen kunt u aanhalen als verhuurder om de huurovereenkomst vroegtijdig op te zeggen?

Ingevolge het Vlaamse Woninghuurdecreet heeft u als verhuurder drie redenen die u kunt aanhalen om de huurovereenkomst voortijdig op te zeggen.

1/ Persoonlijk gebruik.

Als uzelf of uw familie (bloedverwanten 3e graad) in het pand wil gaan wonen.

Dit kan op elk ogenblik, doch dient u een opzegtermijn van zes maanden te respecteren.

2/ Grondige verbouwings- of renovatiewerken.

De prijs van de verbouwingswerken dienen ten minste 3 jaar huur te bedragen. Ook hier dient u een opzegtermijn van zes maanden te respecteren, en kunt u de opzeg slechts doen bij elke driejarige periode.

3/ zonder motief.

In dit geval hoeft u geen reden van opzeg te geven, doch dit kan slechts bij elke driejarige periode en mits het betalen van een vergoeding.

Contacteer ons voor meer info of voor specifieke situaties. Tel 058/62.50.50