26 november 2022

Het asbestattest

Het asbestattest - Portus Nieuwpoort

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop en verhuur van gebouwen, woningen en appartementen gebouwd voor 2001. De verhuurder is dan verplicht een kopie te bezorgen aan de huurders.

Het asbestattest brengt asbestverdachte materialen in kaart, geeft info over de staat ervan en voorziet adviezen om het gebouw asbestveilig te maken.

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken.