14 maart 2020

Rookmelders verplicht in woningen om conform te zijn

Rookmelders verplicht in woningen om conform te zijn - Portus Nieuwpoort

Sinds 1 januari 2020 is de aanwezigheid van rookmelders bij wet verplicht voor alle Vlaamse woningen.   Die verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Alle woningen moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.  Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als “niet-conform” beschouwd.  Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitsattest.  

Voor zelfstandige woningen betekent dit dat elke verdieping moet uit gerust zijn met minstens één rookmelder.  Wonen Vlaanderen geeft, net zoals de brandweer, de voorkeur aan rookmelders met een 10-jarige batterij die je niet kan vervangen.  Je hangt er best één in elke kamer die je moet doorkruisen om buiten te geraken.  Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn of waarin zich een technische installatie bevindt, moeten eveneens over minstens één rookmelder beschikken.

Contacteer ons voor meer info of bijkomende vragen.  Tel 058/62.50.50