11 februari 2019

Registratiebelasting - meeneembaarheid

Registratiebelasting - meeneembaarheid - Portus Nieuwpoort

Registratiebelasting - meeneembaarheid
Midden vorig jaar hervormde Vlaanderen de verkooprechten. De voornaamste wijziging was de verlaging van het algemene tarief van registratiebelasting voor gezinswoningen van 10% naar 7%.
Maar de hervorming betekent ook goed nieuws voor wie zijn oude gezinswoning verkoopt en terug een nieuwe gezinswoning aankoopt. In dit geval wordt de registratiebelasting op de eerdere aankoop in mindering gebracht van de belasting op de nieuwe aankoop. Men spreekt in dit geval van de zogenaamde meeneembaarheid. Dat meeneembare bedrag is evenwel geplafonneerd op 12.500 euro. Bij de hervorming van de registratiebelasting werd beslist dat plafond jaarlijks te indexeren. Voor 2019 blijft het plafond op 12.500 euro.
De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de meeneembaarheid zijn de volgende:
1/ de nieuwe aankoop moet zuiver zijn. Dus geen ruil, afstand, …
2/ de verkoop van de oude woning moet een zuivere verkoop of verdeling (echtscheiding) zijn
3/ het moet gaan over de hoofdverblijfplaats
4/ de akte nieuwe aankoop moet verleden zijn binnen de 2 jaar na de akte verkoop oude woning (meenbaarheid door verrekening) of de akte verkoop moet verleden zijn binnen de 2 jaar na de akte nieuwe aankoop (meeneembaarheid door teruggave).

Voor specifieke gevallen of voor extra informatie kunt u ons kantoor steeds contacteren.