23 augustus 2021

Kopen onder erfpacht

Kopen onder erfpacht - Portus Nieuwpoort

Wat? 
Bij kopen via erfpacht heeft u het genot van een onroerend goed waarvan u de grond niet aankoopt. Met andere woorden u wordt niet de officiële eigenaar van de grond, maar u heeft wel het recht om de grond en de woning die erop staat te gebruiken. 

€? 
Doordat u alleen gebruik maakt van de grond en de woning wordt de aankoopprijs van het onroerend goed een stuk goedkoper, dit is alvast een eerste voordeel van kopen via erfpacht. Echter betaalt u wel een jaarlijkse vergoeding, namelijk de erfpachtcanon. Dit kan u vergelijken met een soort huur die u betaalt voor het gebruik van de grond. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de grootte en de locatie. 

Duur? 
Erfpacht heeft een looptijd tot 99 jaar. 

Voordelen? 

  1. U koopt vastgoed tegen een lagere prijs 
  2. De jaarlijkse vergoeding is aftrekbaar in uw personenbelasting
  3. De registratierechten bij aankoop zijn lager
  4. U krijgt de kans om toch te investeren, dit a.d.h.v. een kleiner kapitaal 
  5. De maandelijkse afbetaling van uw lening is lager
  6. Bij aankoop op vennootschap is deze volledig afschrijfbaar

Welk onroerend vastgoed? 
Alle soorten vastgoed komen in aanmerking, hierbij denken wij bijvoorbeeld aan appartementen, hotelkamers, ...