3 februari 2020

Hoeveel bedragen de verkooprechten (registratierechten) in Vlaanderen?

Hoeveel bedragen de verkooprechten (registratierechten) in Vlaanderen? - Portus Nieuwpoort

Wanneer u een onroerend goed koopt in het Vlaamse Gewest moet u op de aankoopsom verkooprechten (= registratierechten) betalen. 

Sinds de zomer van 2018 gold een tarief van 7 procent als het ging om de enige gezinswoning en de koper er binnen de twee jaar in ging wonen. 

Vanaf 1 januari 2020 werden de verkooprechten verlaagd van 7 naar 6 procent als gedeeltelijke compensatie voor de afschaffing van de woonbonus.  Dit tarief van 6% is van toepassing op gezinswoningen waarvan de verkoopovereenkomst sinds 1 januari 2020 werd gesloten. 

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief te kunnen genieten:

  • Aankoop door een natuurlijk persoon, aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
  • Aankoop van de enige gezinswoning:
    • het gaat dus om een onroerend goed dat hoofdzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of persoon, bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
    • de kopers mogen nog geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom.
  • Aankoop van de gehele volle eigendom: de aankoop van de blote eigendom of vruchtgebruik volstaat niet.
  • Het moet gaan om een zuivere aankoop, ruil of onttrekking uit vennootschap komen niet in aanmerking.
  • De koper wordt binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor bescheiden woningen - dat zijn woningen met een aankoopprijs van maximum 200.000 euro – is er een extra vrijstelling op de eerste 80.000 euro.  Dat komt neer op een korting van 4.800 euro.

Wie tevens ingrijpende energetische renovatiewerken plant en ook uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, betaalt in plaats van 6 procent slechts 5 procent verkooprechten.

De verkooprechten voor alle andere aankopen, zoals een tweede verblijf, een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed bedragen nog altijd 10 procent.

Contacteer ons voor meer info of bijkomende vragen.  Tel 058/62.50.50