14 mei 2018

Hervorming vlaams verkooprecht

Hervorming vlaams verkooprecht - Portus Nieuwpoort

U hebt er ongetwijfeld al iets over gehoord. De Vlaamse regering kondigde eind december 2017 een grootschalige hervorming aan van het verkooprecht (de vroegere registratierechten). Maar hoe zit dat nu eigenlijk?
Concreet zal door deze hervorming het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% verkooprechten voor alle gezinswoningen.

Voor wie geldt deze maatregel?
1/ De koper mag geen eigenaar zijn (volle eigendom) van een andere woning of bouwgrond.
2/ De koper moet zijn domicilie vestigen in de aangekochte woning binnen de 2 jaar na de notariële akte. Bij de aankoop van een tweede verblijf of elke andere woning dan de gezinswoning dient u dus steeds 10% verkooprechten te betalen.
Ook voor de aankoop van een nieuwbouw waar zowel verkooprecht als BTW dient betaald te worden blijft tevens het tarief van 10% onverkort gelden.
3/ Het moet gaan om een zuivere aankoop. Dus een ruil, afstand of onttrekking uit een vennootschap is uitgesloten.
4/ De koper moet een natuurlijke persoon zijn. Vennootschappen kunnen niet genieten van de maatregel.
5/ De aangekochte woning moet in het Vlaams Gewest liggen.
6/ Enkel woningen komen in aanmerking. De aankoop van een bouwgrond is expliciet uitgesloten.

Wie kan genieten van het tarief van 7% zal bovendien geen verkooprechten moeten betalen op de eerste 80.000€, als men een woning aankoopt waarvan de verkoopwaarde niet meer bedraagt dan 200.000€. Dit betekent een extra korting van 5600€.

De vermoedelijke inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel is 1 juni 2018.

Voor meer info of specifieke situaties, contacteer ons kantoor. Wij helpen u met plezier verder.