8 januari 2019

Hervormde wet op de mede-eigendom

Hervormde wet op de mede-eigendom - Portus Nieuwpoort

Sedert 1 januari 2019 is de hervormde wet op de mede-eigendom van kracht.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
1/ Versoepeling gekwalificeerde meerderheden
Voortaan zal men beslissingen over statutenwijzigingen, beslissingen over werken en beslissingen over de afbraak en volledige heropbouw van het goed kunnen nemen met een twee derde meerderheid. Voor beslissingen over wettelijk opgelegde werken en werken tot behoud van het goed, geldt een volstrekte meerderheid. Indien de wet eenparigheid voorschrijft, maar deze niet bereikt wordt, dan zal men een nieuwe algemene vergadering kunnen bijeenroepen, waar een beslissing zal kunnen genomen worden bij eenparigheid van aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars.

2/ Verplicht reglement van interne orde
Elke vereniging van mede-eigenaars zal voortaan over een reglement van inwendige orde moeten beschikken. Dit document kan onderhands opgesteld worden en heeft als doel het reglement van mede-eigendom aan te vullen. De wet heeft wel een aantal punten voorzien die verplicht opgenomen dienen te worden.

3/ Verplicht reservekapitaal
Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat voortaan verplicht minstens uit twee delen: een werkkapitaal én een reservekapitaal. Tot nu kon de vereniging wel een reservekapitaal aanleggen, maar dat was geen verplichting. Voortaan dus wel. Door de aanleg van een reservekapitaal wil men vermijden dat mede-eigenaars financieringsproblemen krijgen wanneer er plots grote kosten opduiken. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minstens vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het vorige boekjaar. Met een vier vijfde meerderheid kan de vereniging van mede-eigenaars beslissen om géén reservekapitaal aan te leggen.

Voor meer info omtrent de hervormde wet op de mede-eigendom kunt u contact opnemen met ons kantoor.