6 november 2018

Een huis kopen per e-mail is voortaan mogelijk

Een huis kopen per e-mail is voortaan mogelijk - Portus Nieuwpoort

Sedert 20 oktober 2018 levert een e-mail voortaan voldoende bewijs voor de aankoop van een huis. Voordien mochten e-mails niet gebruikt worden als een begin van bewijs omtrent het bestaan van een akkoord tussen partijen over de prijs en een onroerend goed. Gezien dit ingaat tegen de gangbare praktijk was een wetswijziging nodig die er nu dus gekomen is.
Wat houdt de nieuwe regeling nu juist in?
Eigenlijk heeft de wetgever het principe gewoon omgedraaid. Vroeger was een overeenkomst via digitale weg nooit mogelijk. Nu is dat altijd het geval. Behalve, en daar zit een cruciaal aandachtspunt, wanneer er praktische belemmeringen zijn om bepaalde vormvereisten te realiseren. De rechtbank behoudt daardoor een zekere appreciatiemarge. Zo kan de rechter alsnog oordelen dat in een bepaalde zaak bijvoorbeeld e-mails toch niet als bewijs kunnen gelden.
De vormvereisten zijn dus een belangrijk aandachtspunt. We sommen ze hier even op:
1/ Schriftelijk
De overeenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn. Indien een e-mail wordt verstuurd dan is sowieso aan die voorwaarde voldaan.
2/ Handtekening
De e-mail moet ook voorzien zijn van een elektronische handtekening. Alle soorten elektronische handtekeningen kunnen: een handgeschreven gescande handtekening, biometrische handtekening via stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken of elektronische handtekening.
3/ Contractant
Om fraude tegen te gaan, moeten er de nodige garanties zijn dat de mail effectief uitgaat van wie zich in de overeenkomst verbindt.