29 juni 2019

De Nieuwe Mobiscore

De Nieuwe Mobiscore - Portus Nieuwpoort

U hebt er ongetwijfeld al over gehoord. Voor elke woning in Vlaanderen kan vanaf nu de Mobiscore berekend worden.

De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg, te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Bij de keuze van een nieuwe woning spelen allerlei overwegingen. Meer en meer wordt die keuze ook bepaald door de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen. Verschillende immosites ontwikkelden reeds een eigen methode om deze informatie aan te bieden. Het Departement Omgeving wenst met de Mobiscore een uniforme tool voor heel Vlaanderen aan te bieden om de bereikbaarheid van voorzieningen op een duurzame manier inzichtelijk te maken.

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

Er kwam ondertussen heel wat kritiek op dit nieuwe instrument van de Vlaams overheid. Temeer omdat de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de Mobiscore wenst te koppelen aan belastingen, taksen en bonussen…

Het laatste woord is hier alvast nog niet over gezegd.

Wenst u voor uw eigen woning de Mobiscore te berekenen? Surf dan naar de website van de Vlaamse overheid: https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/