17 december 2019

Appartement aan de kust dan toch fiscaal aftrekbaar

Appartement aan de kust dan toch fiscaal aftrekbaar - Portus Nieuwpoort

Eigenaars van een appartement aan zee mogen de kosten daarvan aftrekken van de vennootschapsbelasting.  Dat schrijft De Tijd na een uitspraak van het hof van beroep van Gent op 3 december 2019.

Volgens de rechtbank kunnen de kosten in de vennootschapsbelasting afgetrokken worden, zelfs al gebruikt de bedrijfsleider het appartement nooit beroepsmatig maar louter privé.

De redenering voor de beslissing is dat elke investering van een vennootschap om waarde te creëren voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek.  Een potentiële meerwaarde op lange termijn volstaat.  Aangezien is aangetoond dat (bij goed onderhoud van het vastgoed) redelijkerwijs een meerwaarde uit de realisatie van die onroerende goederen te verwachten valt, zijn de kosten voor die onroerende goederen gemaakt, steeds aftrekbaar.  Als aftrekbare beroepskosten worden dus zowel de afschrijving van de aankoopwaarde en ook de intresten van de lening aanvaard.

(Bron: De Tijd 5 december 2019)