9 april 2019

Al gehoord van het S-peil?

Al gehoord van het S-peil? - Portus Nieuwpoort

Al gehoord van het S-peil?
Sinds 1 januari 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen (en alle ingrijpende renovatieprojecten) in Vlaanderen aan twee energienormen voldoen. Niet alleen aan het E-peil, maar ook aan het minder bekende S-peil.
Het E-peil meet de energiezuinigheid van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie, de bezonning, de bewuste ventilatieverliezen, de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting).
Het S-peil of schilpeil meet hoeveel energie er nodig is om de binnentemperatuur aan te houden. Het drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen. Het gaat dus om het dak, de muren en de ramen. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de woning op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil.
Concreet moeten alle nieuwe woningen vanaf 2021 een E-30 peil halen en een S-28 peil. De huidige S-norm ligt op S-31. De bouwsector vindt de geplande verstrenging van de S-norm echter onrealistisch.

Wat kunt u doen om de S-norm te halen?
Grosso modo zijn er twee mogelijkheden om de S-norm te halen: het woningontwerp grondig aanpassen; of extra investeren in isolatie, driedubbele beglazing, zonnewering, …
Volgens de bouwunie maakt het nastreven van de S-norm echter elke woning een stuk duurder…

Wat als u de S-norm niet haalt?
De Vlaamse overheid voorziet sancties voor (ver)bouwers die de S-norm niet halen. Die boetes kunnen fors oplopen tot 16.250 €.
Sommige (ver)bouwers kiezen echter bewust om deze boete te betalen. Op korte termijn lijkt dit vaak de beste oplossing, doch op lange termijn is deze keuze niet voordelig, want ze levert minder energierendement op. De boete is wel eenmalig en de Vlaamse overheid verplicht u niet om de woning conform te maken. Let wel, indien u na de boete wel nog aanpassingen doet en de norm haalt, ziet u de eerdere boete niet kwijtgescholden…