7 juni 2019

Wat is een postinterventiedossier?

Wat is een postinterventiedossier? - Portus Nieuwpoort

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Dit dossier omvat informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk (bvb. waar bevinden zich de draagmuren), de verschillende plannen van een woning of gebouw (bvb.  architectuurplannen, plannen met elektriciteits-, water- en gasleidingen), de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, de identificatie van de gebruikte materialen, …

De bedoeling van dit dossier is zoveel mogelijk informatie verschaffen. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer bij eventuele verbouwingen op een eenvoudige manier achterhalen wat de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Indien nadien wijzigingen worden aangebracht aan de woning moeten die ook vermeld worden in het PID.

Het PID wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer.

Wat bij verkoop?

Volgens de wet moet de overdracht van het PID bij verkoop van een woning worden opgenomen in de verkoopakte. Het dossier dient dus ter beschikking te zijn bij het verlijden van de akte en moet dus nog niet beschikbaar zijn bij de ondertekening van de compromis.

Het dossier wordt door de verkoper aan de koper bezorgd met als doel het risico op ongevallen te verminderen bij toekomstige werken.

Ingeval van een appartement wordt meestal een afzonderlijk PID opgesteld voor de gemeenschappelijke delen en een afzonderlijk PID voor ieder privatief deel. Enkel het PID van de privatieve delen wordt aan de koper overhandigd. Het PID van de gemeenschappelijke delen wordt bewaard door de syndicus.

Wat als het PID ontbreekt?

In principe blijft de verkoop ook zonder PID gelden. Echter de notaris zal de verkoper vaak aanmanen om deze alsnog op te maken of te laten opmaken. Hiertoe kan een clausule in de akte opgenomen worden die de verkoper verplicht om retroactief een PID te laten opmaken.

Contacteer ons voor meer info of voor specifieke situaties. Tel 058/62.50.50