1 maart 2019

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie - Portus Nieuwpoort

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Misschien kunt u rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie?

De bestaande verbeteringspremie verdwijnt en werd sinds 1 februari 2019 vervangen door de nieuwe renovatiepremie.

Voorwaarden:
Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden.

1/ uw inkomen
Om te kunnen genieten van de renovatiepremie wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Deze mag niet meer bedragen dan:
• 43.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
• 62.670 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.510 euro per extra persoon ten laste
• 62.670 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste.

2/ uw woning
Ook de woning dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
• Het betreft de gezinswoning of een opbrengsteigendom dat u voor minimum 9 jaar verhuurd via een sociaal verhuurkantoor
• De woning moet minstens 30 jaar oud zijn
• Ook appartementen komen in aanmerking (kamers en studentenkamers niet)

3/ uw andere eigendommen
Op het moment van de aanvraag mag u geen andere eigendommen bezitten in volle eigendom.

4/ uw facturen
Verder is het belangrijk dat u uw facturen bewaard tot uw dossier volledig is afgerond.
Hou ook rekening met volgende voorwaarden:
• Aanvragen moeten gebeuren binnen de 2 jaar na de factuurdatum.
• U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
• U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.

Procedure:
U kunt de renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken en van zodra u over de nodige facturen beschikt. U dient op dat ogenblik ook uw domicilie te hebben in de woning of uw woning verhuurd hebben aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Bedrag:
U kunt als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en is voor de 2 aanvragen maximaal 10.000 euro. Of u 20% dan wel 30% krijgt hangt af van uw inkomen.

Voor specifieke gevallen of voor extra informatie kunt u ons kantoor steeds contacteren.